Nguyễn Nam Điện – Chủ tịch HĐQT kiêmTGĐ

Ông Nguyễn Nam Điện (1954) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Nam Điện có 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong Ngành in và trên 25 năm lãnh đạo doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Nam Điện được đào tạo và nhận bằng kỹ sư Công nghệ In tại Đức đồng thời là cử nhân Kinh tế. Ông nguyên là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV In Quân đội 2. Hiện nay ông là Phó Chủ tịch Hội In TP.HCM và Uỷ viên thường vụ BCH Hiệp hội In Việt Nam.

Ông là nhà quản lý có uy tín, được các cổ đông, khách hàng và CB-NV công ty đánh giá cao.