Từ Bá Ngọc – Giám đốc Kinh doanh

Ông Từ Bá Ngọc (1968) – Giám đốc Kinh doanh

Là cử nhân Kinh tế tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Ngọc đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác kinh doanh tiếp thị tại các doanh nghiệp in lớn của TP.HCM.

Ông là nhà kinh doanh năng động, có trách nhiệm cao được các khách hàng tín nhiệm.

Phương châm của ông là chủ động đến với khách hàng- nắm bắt các yêu cầu của khách hàng để đáp ứng tốt nhất.