Trịnh Hưng Nam – PGĐ SX kiêm TP Kế họach

Ông Trịnh Hưng Nam (1975) –  Phó Giám Đốc Sản xuất – Phụ trách kế hoạch sản – sản xuất

  • Kỹ sư công nghệ In tốt nghiệp Khoa In Trường Đại học SPKT TPHCM.
  • Trên 15 năm công tác thực tiễn tại các doanh nghiệp in lớn của TP.HCM và tại Công ty CP In Scitech.
  • Khoa học, nhiệt tình, năng động và tinh thần trách nhiệm cao là đặc tính nổi bật của ông trong tổ chức hiệu quả sản xuất tại Công ty.