15/10/2015

Công ty Nam Long tiến hành lắp rắp máy in LP 40 tại công ty Cổ Phần In Scitech. Đây là chiếc máy in 1/1 thứ hai được Scitech mua về nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng chiến lược.

IMG_5202

 

IMG_5204 IMG_5203

15/10/2015

Công ty Nam Long tiến hành lắp rắp máy in LP 40 tại công ty Cổ Phần In Scitech. Đây là chiếc máy in 1/1 thứ hai được Scitech mua về nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng chiến lược.

IMG_5202

 

IMG_5204 IMG_5203

15/10/2015

Công ty Nam Long tiến hành lắp rắp máy in LP 40 tại công ty Cổ Phần In Scitech. Đây là chiếc máy in 1/1 thứ hai được Scitech mua về nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng chiến lược.

IMG_5202

 

IMG_5204 IMG_5203

15/10/2015

Công ty Nam Long tiến hành lắp rắp máy in LP 40 tại công ty Cổ Phần In Scitech. Đây là chiếc máy in 1/1 thứ hai được Scitech mua về nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng chiến lược.

IMG_5202

 

IMG_5204 IMG_5203