Meet The Team


Hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong Ngành in và trên 25 năm lãnh đạo doanh nghiệp. Ông được đào tạo và nhận bằng kỹ sư Công nghệ In tại Đức đồng thời là cử nhân Kinh tế.

Tốt nghiệp Kỹ sư Kinh tế – Công nghệ In tại Đức với hơn 30 năm kinh nghiệm trong Ngành in tại các doanh nghiệp in

Hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác kinh doanh tiếp thị tại các doanh nghiệp in lớn của TP.HCM. Ông là nhà kinh doanh năng động, có trách nhiệm cao được các khách hàng tín nhiệm.


Khoa học, nhiệt tình, năng động và tinh thần trách nhiệm cao là đặc tính nổi bật của các ông trong tổ chức hiệu quả sản xuất tại Công ty

Khoa học, nhiệt tình, năng động và tinh thần trách nhiệm cao là đặc tính nổi bật của các ông trong tổ chức hiệu quả sản xuất tại Công ty.