02/10/2015

Ngân hàng Vietcombank tổ chức lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi đối với Công ty CP In Scitech với sự tham gia của ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc NHNNVN-TP HCM.

 

nganhang

02/10/2015

Ngân hàng Vietcombank tổ chức lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi đối với Công ty CP In Scitech với sự tham gia của ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc NHNNVN-TP HCM.

 

nganhang

02/10/2015

Ngân hàng Vietcombank tổ chức lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi đối với Công ty CP In Scitech với sự tham gia của ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc NHNNVN-TP HCM.

 

nganhang

02/10/2015

Ngân hàng Vietcombank tổ chức lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi đối với Công ty CP In Scitech với sự tham gia của ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc NHNNVN-TP HCM.

 

nganhang